Životní Styl

Kdopak se mi postará o staré auto

Pořídit si nové auto? Žádný problém. Popadnete příslušný obnost peněz, případně si vyřídíte půjčku, zajdete do obchodu, necháte si něco hezkého ukázat a pak se rozhodnete, do čeho svůj balík financí vrazíte. Anebo si zajdete už pro konkrétní typ vozidla. Jak jednoduché. Ovšem vzápětí nejspíš narazíte na...

Zdanění lidské práce

Mezi různé typy daní, které jsou viditelné a pro leckoho velice nepříjemné, jako jsou vyšší daně za elektřinu, plyn, vodu, potraviny, spotřební zboží, knihy léky a další, jsou zde i daně, které nejsou na první pohled vidět. A takovými neviditelnými daněmi jsou povinné odvody z mezd, což jsou daně z příjmu,...

Architektonická práva u ekostaveb

Autorských práv je spousta, ale trochu opomíjenými se stávají autorská práva architektů. Ti jsou autoři původních plánů domů a budov, podle kterých jsou tyto stavby postaveny. Pod autorskoprávní ochranu však spadá pouze specifické dílo, které je jedinečné a musí vyjadřovat tvůrčí schopnosti daného architekta....

Nemoci z dýchaní olovnatého vzduchu (z dvoutaktů)

O tom, že zplodiny z aut obsahují karcinogenní látky, které způsobují například rakovinu, ale i astma, únavu, pálení v krku, bolesti hlavy, dýchací potíže nebo snižuje i imunitu, každý ví. Právě motory z aut znečišťují ovzduší oxidy dusíku, oxidem uhelnatým a uhličitým, olovem, prachovými...

Zdanění kávy v průběhu času

Káva je nezdravá, nebo je káva zdravá. To je otázka, kterou řeší lékaři už velice dlouhou dobu. Stále jsou nové studie. Jednou nám potvrdí, že pití kávy není dobré, jindy zase, že pití kávy je vhodné. Je opravdu veliká směs všech možných lékařských nebo vědních studií. V poslední době lékaři doporučují...