Architektonická práva u ekostaveb

Autorských práv je spousta, ale trochu opomíjenými se stávají autorská práva architektů. Ti jsou autoři původních plánů domů a budov, podle kterých jsou tyto stavby postaveny. Pod autorskoprávní ochranu však spadá pouze specifické dílo, které je jedinečné a musí vyjadřovat tvůrčí schopnosti daného architekta. Existují ale tzv. zákonné licence, které umožňují majitelům nebo jiným uživatelům domu či budovy, aby mohli provést některé změny na stavbě, bez souhlasu autora, architekta. Tyto změny ale musí být prokazatelně nezbytně nutné, a nesmí ohrozit hodnotu ani funkční využití díla, stavby. Většinou se jedná o různé druhy oprav, které jsou nutné pro provoz domu, anebo oprav, které zamezí ohrožení bezpečnosti majitelů a nájemců. Mnohdy jsou stavby opraveny tak, aby mohly být účelněji využívány. Vždy se ale nejdříve musí zkoumat konkrétní podmínky každého jednotlivého případu. Mnohdy se ale lidé tímto autorským zákonem nezabývají a stavbu opravují či upravují bez souhlasu architekta, ten se však může proti tomu bránit. Nejlépe soudní cestou, kdy architekt požádá o vydání tzv. předběžného opatření, které může opravu či rekonstrukci pozastavit až do chvíle, kdy se celý spor dostane před soud, který musí rozhodnout. Zde však mnohdy nastává problém s dobou, než se soud ujme případu. Vzhledem k velkému vytížení našich soudů, se tak může jednat o měsíce až roky čekání. Architekti, stejně jako další tvůrci, například spisovatelé, filmaři, hudebníci a další, mají státem prostřednictvím autorského zákona, které je součástí duševního vlastnictví, zaručeno po omezenou dobu, tzv. výlučná práva ke svému dílu. Nejedná se ale o ochranu myšlenek, ale pouze o ochranu konkrétního díla, které je výsledkem jeho tvůrčí činnosti. A tak bychom na to nikdy neměli zapomínat, abychom se nedostali do zbytečných problémů.

Publikováno: 09. 03. 2018

Kategorie: Životní styl