Nemoci z dýchaní olovnatého vzduchu (z dvoutaktů)

O tom, že zplodiny z aut obsahují karcinogenní látky, které způsobují například rakovinu, ale i astma, únavu, pálení v krku, bolesti hlavy, dýchací potíže nebo snižuje i imunitu, každý ví. Právě motory z aut znečišťují ovzduší oxidy dusíku, oxidem uhelnatým a uhličitým, olovem, prachovými částicemi, aldehydy a dalšími. Později se začaly vyrábět a používat do aut katalyzátory. Zjistilo se však, že nejsou dostatečně účinné. Navíc se neustále zhušťuje provoz a na silnicích a dálnicích je stále více aut. Určitě hodně lidí zažilo v okolí velmi frekventovaných silnic, že kromě škodlivin z aut, se uvolňují vlivem slunečního záření formyly, peroxidy a ozón. Co se týká olova, pokud ho lidé vdechují nebo přijímají v potravě, ukládá se v kostech, poškozuje krvetvorbu, snižuje plodnost, funkci žláz a nervový systém. Již od roku 2001 se i u nás přestal vyrábět olovnatý benzín. O kolik procent se zvýšila nejen ženská, ale především mužská neplodnost. Muži mají pomalejší spermie, a tak bojuje stále více párů s neplodností. V tomto směru šla sice věda o hodně dopředu, ale vliv špatného přírodního prostředí je znát. I rozvoj různých onemocnění nervového systému, deprese a vážné nemoci, které jsou těžko léčitelné. Zároveň může docházet k problémům s koordinací, se změnami chování nebo ke špatné schopnosti se učit. Dalším problémem jsou dýchací potíže, které jsou nebezpečné a velmi ovlivňují dobrý život. Mezi nejhorší problémy patří právě astma, které velice ovlivňuje život. Astmatici musí brát léky a spreje, které jim pomáhají rozšiřovat dýchací cesty, které mají nemocí zúžené. Mnohdy se jejich stav zhoršuje i stresem. Astmatici jsou až doživotně odkázáni na léky.

Publikováno: 08. 03. 2023 / Aktualizováno: 21. 02. 2018

Kategorie: Životní styl