Ekologická likvidace vozidel

Důvody proč se provádí ekologická likvidace vozidel, spočívá v tom, že když odevzdáme auto na vrakoviště, dostaneme potvrzení, že jsme jej  odevzdali, a  zároveň slouží jako doklad při odhlášení vozidla  na dopravním inspektorátu. Tato likvidace je daleko šetrnější k životnímu prostředí. Na  některých vrakovištích pomohou z odhlášením vozidla na dopravním inspektorátu. Ekologickou likvidaci vozidel může provádět pouze akreditovaný subjekt s patřičným povolením. Ekologická likvidace vozidel probíhá za velice přísných pravidel. Ze všeho nejdříve se vozidlo rozebere a  jednotlivé díly a součástky se rozdělí dle toho z jakých surovin, jsou. To znamená, že zvlášť se třídí  plasty, kov a sklo. Při odevzdání vozidla na ekologickou likvidaci je nutno doložit velký nebo malý technický průkaz a prokázat se, že jste majitelem vozidla, např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas. Vozidlo by nemělo mít registrační značky a musí mít čitelné výrobní číslo (VIN). V případě, že vozidlo odevzdává na vrakovišti jiná osoba, než je uvedena v technickém průkazu, musí mít tato osoba plnou moc. Pokud se dává k ekologické likvidaci vozidlo právnické osoby, je nutno ještě doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo potvrzení o přidělení identifikačního čísla. Většina autovrakovišť za vozidla určené k ekologické likvidaci pokud jsou kompletní, nevybírají žádné poplatky. V případě, že chybí např. motor, zde se už postupuje dle platného ceníku. Důvody proč se provádí ekologická likvidace vozidel, spočívá v tom, že když odevzdáme auto na vrakoviště, dostaneme potvrzení, že jsme jej  odevzdali, a  zároveň slouží jako doklad při odhlášení vozidla  na dopravním inspektorátu. Tato likvidace je daleko šetrnější k životnímu prostředí. Na  některých vrakovištích pomohou z odhlášením vozidla na dopravním inspektorátu. Ekologickou likvidaci vozidel může provádět pouze akreditovaný subjekt s patřičným povolením. Ekologická likvidace vozidel probíhá za velice přísných pravidel. Ze všeho nejdříve se vozidlo rozebere a  jednotlivé díly a součástky se rozdělí dle toho z jakých surovin, jsou. To znamená, že zvlášť se třídí  plasty, kov a sklo. Při odevzdání vozidla na ekologickou likvidaci je nutno doložit velký nebo malý technický průkaz a prokázat se, že jste majitelem vozidla, např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas. Vozidlo by nemělo mít registrační značky a musí mít čitelné výrobní číslo (VIN). V případě, že vozidlo odevzdává na vrakovišti jiná osoba, než je uvedena v technickém průkazu, musí mít tato osoba plnou moc. Pokud se dává k ekologické likvidaci vozidlo právnické osoby, je nutno ještě doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo potvrzení o přidělení identifikačního čísla. Většina autovrakovišť za vozidla určené k ekologické likvidaci pokud jsou kompletní, nevybírají žádné poplatky. V případě, že chybí např. motor, zde se už postupuje dle platného ceníku.

Publikováno: 29. 01. 2011

Kategorie: Ekologie