České lesy

Nejen u nás je znát, že jsou naše české lesy zničené. V naší republice je asi 1/3 lesů, které patří mezi přírodní biotopy, a ty jsou vhodné i pro další rostliny a zvířata. Lesy jsou samozřejmě zdrojem dřeva, které se v něm pravidelně těží. Tam, kde je více lesů, je i příznivější klima, lepší vzduch, ale brání i nebezpečné erozi. Mnoho lidí samozřejmě chodí do lesů na procházky, na houby nebo sběr lesního ovoce. Někteří chodí pozorovat mraveniště a třeba i zvířata, srnky, zajíce, veverky a další. V létě jezdíme nejraději k rybníkům, kde jsou v okolí lesy. Po samotové revoluci postupně i u nás dochází k enormnímu poklesu emisí škodlivin do ovzduší, ale i tak je stav našich lesů velice špatný. Špatný stav našich lesů je ovlivněn několikaletým znečišťováním ovzduší, ale i okyselením lesních půd. Naše lesy jsou nepříznivě ovlivňovány i klimatickými podmínkami, které se neustále mění. Lesy jsou ale samozřejmě ničeny i zvěří, která okusuje a ohryzuje stromy. Díky většímu podílu smrkového lesa proti listnatým, se odplavují z našich lesů živiny a dochází i k erozím. Kvůli výfukovým plynům z aut a z průmyslových výrob různých továren a firem, se v těchto smrkových lesích vytváří vyšší koncentrace dusíku. Bohužel díky nadbytku dusíku se stromy více lámou, ale dochází i k vyššímu výskytu hmyzích a houbových škůdců, kteří jsou pro stromy velmi nebezpečné, a mnohdy jejich přemnožením se musí les vykácet. Stav českých lesů je také nepříznivě ovlivňován vysokými koncentracemi přízemního ozónu. Ozón narušuje fyziologickou funkci všech rostlin, zároveň poškozuje stromy, listy a způsobuje výrazné opadávání jehličí. Nepřízeň ozónu v lesích způsobuje odumírání rostlina především stromů.

Publikováno: 01. 12. 2017

Kategorie: Jak šetřit přírodu