Cena sešrotování auta

V dnešní době je ekologické sešrotování automobilu až překvapivě jednoduché. Ovšem odvést svého „miláčka“ do šrotu, který sloužil dlouhé roky, ale bohužel už má to nejlepší za sebou, není pro každého až tak lehké. Pokud jsme se tedy rozhodli tento krok udělat, musíme s sebou vzít potřebné doklady, jako jsou malý a velký technický průkaz a občanský průkaz. Jestliže automobil nebude předávat majitel, je zapotřebí přidat plnou moc, která však nemusí být notářsky ověřena. Co ještě byste měli o likvidaci vozu vědět - a jaká je cena sešrotování pro nové či ojeté auta? Dnes se již  společnosti při likvidaci vozu musí řídit zákonem o odpadech, který zajistil vyšší ochranu životního prostředí. Proto jsou autovraky zařazeny do skupiny nebezpečných odpadů. Po likvidaci automobilu bývalý majitel obdrží „potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Tohle potvrzení je nezbytné pro vyřízení odhlášení vozu z evidence motorových vozidel.

Likvidace vozidla pomocí rozdrcení

Jelikož ruční rozebrání automobilu je velmi pracné a časové náročné, využívá se možnost rozdrcení, u která je velmi nenáročná. Ještě než proces začne, je nutné odstranit tzv. nebezpečné odpady, jako jsou například zbytky pohonných látek, pneumatiky, airbagy, skla anebo velké plastové součástky u nárazníků.

Ekologická likvidace vozidla je bezplatná

Likvidace vašeho vozu je zdarma, a to díky zákonu o odpadech. V některých případech lze u automobilů hodnotné součástky opětovně využít neboli recyklovat. Proces recyklace výrazně přispívá k šetření životního prostředí a značně šetří zdroje planety. Některé společnosti proto nabízí za autovrak finanční náhradu. Kolik za svůj vůz dostanete vy? Finanční odměna se odvíjí od typu vozidla, množství využitých dílů a dalších kritérií. Může se jednat o tisíce až desítky tisíc korun.

Publikováno: 20. 07. 2021

Kategorie: Automobily